1. Rekisterinpitäjä

Kansanlääkintäseura r.y. / Flo Apps Oy
Ketopaikankuja 8
69100 Kannus
p. 0400-589654
paivio.vertanen@kotinet.com
https://kansanlaakintaseura.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Päiviö Vertanen
Ketopaikankuja 8
69100 Kannus
p. 0400-589654
paivio.vertanen@kotinet.com
https://kansanlaakintaseura.fi

3. Rekisterin nimi

Kansanlääkintäseura r.y.:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain mukainen jäsenrekisteri, jota käytetään osoitelähteenä yhdistyksen tiedotuksessa, jäsenkirjeiden postituksessa, jäsenmaksujen seurantaan ja tilastointiin. Tiedot ylläpidetään FloMembersin tietokannassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot ovat täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Rekisteriin tallennetaan myös yhdistyksen toiminnassa tarpeellisia tietoja, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jotka ovat vapaaehtoisia. Lisäksi siihen kirjataan ryhmäposteja varten koulutustaso (opiskelija, kisälli, kalevalainen jäsenkorjaaja, mestari), maakunta, asuinmaa, kieli ja sukupuoli. Jäsenen antaessa myös syntymäaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itse ilmoittamat tiedot jäseneksi liittyessään ja hänen myöhemmin ilmoittamansa muutokset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

9a. Manuaalinen aineisto

Jäsenrekisteristä väliaikaista käyttöä varten otettavia paperitulosteita säilytetään vain niitä tarvitsevien yhdistyksen toimihenkilöiden saatavilla. Tällaisiin tulosteisiin otetaan mukaan vain välttämättömät tiedot ja ne hävitetään asianmukaisesti käyttötarpeen mentyä.

9b. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy).

Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti:

  1. Jäsenrekisterin dataliikenne on salattu SSL-suojauksella.

  2. Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. Salasanoja ei välitetä sähköpostilla.

  3. Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.

  4. Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään tallennetaan järjestelmälogiin.

10. Jäsenen tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Henkilötietolaki

Henkilötietolain 30 §:n mukaan henkilöllä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.