Siirry suoraan sisältöön

Quality of life and cost of care of back pain patients in Finnish general practice

    Heikki M Hemmilä

    Kaksoissokkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pitkittyneestä selkäkivuista kärsivien hoitokäytäntöjä, elämänlaatua ja hoitokustannuksia pidemmällä aikavälillä. Tutkimuksessa vertailtiin jäsenkorjauksen, fysioterapian ja kevyen liikuntaterapian vaikuttavuutta 114 potilaan kohderyhmällä yksi vuosi ennen hoitojaksoa ja yksi vuosi hoitojakson jälkeen.

    Tutkimuksen tuloksissa todettiin, että vuotta ennen hoitojaksoa kolmannes potilaista oli ottanut yhteyttä terveydenhoitoon, puolet potilaista olivat kokeilleet jonkinlaista hoitomuotoa; yleisimmin hierontaa, fysioterapiaa, naprapatiaa tai jäsenkorjausta. Kolmannes kuluista käytettiin lisähoitoihin ja toinen kolmannes kuntoutukseen. Sairauspoissaolojen osuus kokonaiskustannuksista oli 55%. Eri hoitojen käyttö nosti kokonaiskustannuksia hieman. Kustannuksissa fysioterapia laskettiin halvimmaksi keinoksi ja jäsenkorjaus kalleimmaksi hoitokeinoksi. Fysioterapialla ja jäsenkorjauksella saatiin aikaan eniten hyötyä verrattuna liikuntaterapiaan.

    Yhteenvetona todetaan kolmasosan kustannuksista menneen lisähoitomuotoihin. Sairauspoissaolojen ja terveyspalveluiden määrä näyttää laskeneen fysioterapiahoitojaksojen jälkeen. Pitkittyneestä selkäkivusta kärsivien elämänlaatua paransi parhaiten fysioterapia ja jäsenkorjaus.

    Linkki tutkimukseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11884913/