Siirry suoraan sisältöön

Indigenous Healers’ Explanations of Low Back Pain and Its Relief

    V Räsänen, V Leinonen, N Zaproudina

    Tutkimuksessa seurattiin 35 kroonisista alaselkäkivuista kärsineen jäsenkorjaushoitoja ja kunnon edistymistä sekä terveystutkimuksin että kyselyin. Tutkimukset ja kyselyt suoritettiin sekä ennen hoitoja että niiden jälkeen ja seuranta 7 kuukautta hoitojakson päättymisestä. Hoidettavilta kysyttiin myös arvioita hoidon vaikuttavuudesta verrattuna lääkehoitoon ja fysioterapiaan.

    Tuloksena todettiin, että hoidettavat tunsivat välitöntä helpotusta alaselkäkipuihin. Loppukyselyyn vastasi 29 hoidettavaa, joista 28 koki saaneensa hoidoista hyötyä. Lääkärin tutkimista hoidettavista 27 hoidettavaa sai erinomaista tai hyvää apua kroonisiin alaselkäkipuihin. Yhdessä tapauksessa ei havaittu muutoksia ja yhdenkään tila ei huonontunut. Lääkehoitoon ja fysioterapiaan verrattuna jäsenkorjaus sai paremmat arvosanat hoidettavien mielestä.

    Linkki tutkimukseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16249076/