Siirry suoraan sisältöön

Effectiveness of Traditional Bone Setting in Treating Chronic Low Back Pain: A Randomised Pilot Trial

  N Zaproudina, T Hietikko, O O P Hänninen, O Airaksinen

  Kaksoissokkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jäsenkorjauksen vaikuttavuutta kroonisen alaselkäkivun hoidossa verrattuna fysioterapiaan.

  Tutkittavina oli 131 henkilöä, ikävuosiltaan 29-51 -vuotiaita. Heidät jaettiin kahteen ryhmään (jäsenkorjaus, fysioterapia) ja hoitojen jälkeen tehtiin jälkiseurannat 1, 6 ja 12 kuukauden jälkeen.

  Tutkittavista 118 henkilöä (59 naista, 59 miestä) oli tutkimuksessa mukana loppuun saakka. Tulokset lyhyesti:

  • Sekä jäsenkorjaus että fysioterapia vähensivät alaselkäkivun koettua määrää samansuuruisesti.
  • Tutkittavan toimintakykyä mittaava indeksi sekä yleinen elämänlaatu paranivat enemmän jäsenkorjausryhmässä.
  • Selkärangan liikkuvuudessa ei havaittu eroavaisuuksia ryhmien välillä.
  • 12 kuukauden seurannan jälkeen sekä alaselkäkivun koettu määrä että toimintakykyä mittaava indeksi olivat molempien ryhmien osalta samalla tasolla.

  Tutkimuksen lopputulemana todetaan, että vaikka pitkän aikavälin tulokset ovat jäsenkorjauksen ja fysioterapian välillä samat, henkilöiden kokemat hyödyt näyttivät olevan parempia jäsenkorjauksessa olleella ryhmällä.

  Linkki tutkimukseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19114225/