Siirry suoraan sisältöön

Effectiveness of Traditional Bone Setting in Chronic Neck Pain: Randomized Clinical Trial

  Nina Zaproudina, Osmo O P Hänninen, Olavi Airaksinen

  Kaksoissokkotutkimuksen tavoitteena oli tutkia jäsenkorjauksen vaikuttavuutta kroonisen niskakivun hoidossa verrattuna perinteiseen fysioterapiaan ja hierontaan.

  Tutkittavia oli yhteensä 105 (37 miestä, 68 naista, keski-ikä 41,5 vuotta). Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään, joista jokaista hoidettiin yhdellä em. hoitomenetelmällä. Hoitojen jälkeen oli seurantakäynnit 1, 6 ja 12 kuukauden kuluttua.

  Tuloksia:

  • Niskakivun koettu määrä ja niskan toimivuutta mittaava indeksi paranivat kaikissa ryhmissä 1 kuukauden seurannan jälkeen.
  • Niskan toimivuutta mittaava indeksi sekä henkilöiden tyytyväisyys parani selvimmin jäsenkorjausryhmässä.
  • Kaularangan kiertoliikkuvuus parani jäsenkorjausryhmässä merkittävästi verrattuna verrokkiryhmiin.
  • 12 kuukauden seurannassa sekä niskan toimivuutta mittava indeksi että niskan kiputuntemukset olivat jäsenkorjausryhmässä huomattavasti paremmat kuin verrokkiryhmissä.
  • Jäsenkorjaajien kyky viestiä ja toimia hoidettavien kanssa arvioitiin muita ryhmiä paremmaksi.
  • 12 kuukauden seurannassa todettiin myös kipulääkkeiden käytön ja sairauspoissaolojen olevan minimaalisella tasolla verrokkiryhmiin verrattuna.

  Lopputuloksena todettiin jäsenkorjauksen olevan tehokas kroonisen niskakivun hoitokeino. Kaksi kolmasosaa hoidetuista koki hoidon hyödylliseksi ja hoitomuoto näyttää vähentävän kroonista niskakipua. Hoitojakson vaikutus kesti vähintään vuoden.

  Linkki tutkimukseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17693333/