Siirry suoraan sisältöön

Bone setting for prolonged neck pain: a randomized clinical trial

    Heikki M Hemmilä

    Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia jäsenkorjausta pitkittyneen niskakivun hoidossa. Tutkimus toteutettiin kaksoissokkotutkimuksena 1 vuoden seurannalla. Tutkittavina oli 42 työikäistä, joilla oli todettu ei-spesifistä niskakipua. Tutkittavista 22 sai jäsenkorjaushoitoa 5 viikon aikana. Hoitojen jälkeen seurattiin niskan liikkuvuutta välittömästi hoitojen jälkeen sekä 3, 6 ja 12 kuukauden jälkeen hoitojaksosta. Toissijaisiksi tuloksiksi valittiin hoidetun tilan ja kiputilanteen itsearviointi samoilla aikaväleillä sekä masennuksen, sairauspoissaolojen, lisähoitojen ja kipulääkityksen muutokset 12 kuukauden jälkeen hoitojaksosta.

    Tutkimuksen tulokset osoittivat, että jäsenkorjaushoitoa saaneilla niskan liikkuvuus parani huomattavasti jo hoitojakson aikana ja vaikutukset pysyivät keskimäärin yli puoli vuotta hoitojakson jälkeen. Vuosi hoitojakson jälkeen todettiin 80 prosentilla jäsenkorjaushoitoa saaneista edistymistä niskan liikkuvuudessa. Vertailuryhmässä vastaava luku oli 28 prosenttia.

    Linkki tutkimukseen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16182025/