Siirry suoraan sisältöön

Koulutus

Koulutus on seuran yksi päätoimintasektori. Sen avulla pyritään siirtämään osaamista kalevalaisen jäsenkorjauksen merkityksestä tuki- ja liikuntaelinperäisten ongelmien hoidossa.
Kansanlääkintäseura ry. ylläpitää ja julkaisee rekisteriä kaikista koulutuksen hyväksytysti suorittaneista ja eettisiin ohjeisiin sitoutuneista kalevalaisista jäsenkorjaushoitajista. Hoitajat löytyvät Osaajat-sivulta.

Ennen nimen käyttöoikeutta varmistetaan riittävä osaaminen näyttökokein. Osaajien toimintaa valvotaan täydennyskoulutuksin, joita tulee nimen käyttöoikeuden ylläpitämiseksi käydä vähintään joka toinen vuosi.

Koulutuspolku

Lähikoulutusjaksot jaetaan kolmeen osaan:

  • Peruskoulutuksessa (PK1-PK4) keskitytään kehon ryhtivirheiden korjaamiseen lihasten ja nivelten tasapainottamisen kautta. Lisää tietoa Peruskoulutus-sivulta.
  • Jatkokoulutusvaiheessa (JK1-JK4) keskitytään ryhtivirheiden merkitykseen aineenvaihdunnan kannalta. Lisää tietoa Jatkokoulutus-sivulta.
  • Seurantakoulutusvaihe (SK1-SK5) keskittyy lukemaan hermoheijasteita, rentouttamaan lihaksia hermotuksen kautta sekä vapauttamaan hermopinteitä. Lisää tietoa Seurantakoulutus-sivulta.

Koulutuksen kehitys

  • 1986 – 1997 koulutus tapahtui perehdyttämiskoulutuksena satunnaisina viikonloppuina
  • 1998 otettiin käyttöön ”Kalevalainen jäsenkorjaus”-nimike ja laadittiin neliportainen oppipoika – kisälli – kalevalainen jäsenkorjaaja – parantaja tutkinnot
  • 2001 valmistuivat ensimmäiset kalevalaiset jäsenkorjaajat, jolloin seura alkoi ylläpitämään avaamillaan kotisivuilla osaajarekisteriä
  • 2004 annettiin ensimmäiset parantajanimikkeet, jotka vuonna 2007 muutettiin mestari -nimikkeeksi
  • 2005 saatiin suojaus Kalevalainen jäsenkorjaus tavaramerkille EU:n Harmonisointivirastolta, jota nimikettä saavat käyttää vain koulutuksen läpikäyneet ja näyttökokeen hyväksytysti suorittaneet sekä seuran ohjeita noudattavat henkilöt. Käyttöoikeuden voi varmistaa julkisesta osaajarekisteristä.
  • 2007 otettiin käyttöön uusi nimikkeistö; oppipoika – kisälli – jäsenkorjaaja – mestari ja näiden alla käytetään Kalevalainen jäsenkorjaus.
  • 2011 otettiin käyttöön uudet monimuotokoulutuksen opetusjaksot.

Koulutuksen järjestäjänä toimii yksinomaan Kansanlääkintäseura ry. Koulutusta järjestetään seuran jäsenille.