Seuraa meitä Facebookissa

Ajankohtaista

Lakialoite kalevalaisen jäsenkorjauksen saamiseksi terveydenhoitorekisteriin

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala ym. jättivät lakialoitteen LA 33/2018 vp 29.6.2018 kalevalaisen jäsenkorjauksen lisäämisestä lakiin yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:ään. Lakialoitteen allekirjoitti Maijalan ja professori Pekka Puskan lisäksi 38 kansanedustajaa. Allekirjoittajia oli kaikista puolueista.

Aloitteessa esitetään, että kalevalainen jäsenkorjaus määritetään perinnehoitona terveyden- ja sairaanhoidon osaksi poistaen välittömästi hoitajiin kohdistuvan eriarvoisen verokohtelun. Kyse on tieteellisesti tutkitusta, määrämuotoisesta, EU-nimisuojatusta hoitomuodosta. Tällä hetkellä kalevalaisiin jäsenkorjaushoitoihin kohdistuu kohtuuton yli 44 %:n verorasitus (ALV 24 % ja tuloverotus yli 20 %). Yli 44 %:n verorasitus n. 30 000 - 80 000 euron liikevaihdosta käsillä tehtävästä, hyvän hoitovasteen antavasta työstä on kohtuuton ja rajoittaa hyvien hoitokäytänteiden toteutumista. Lisäinfoa www.jarviradio.fi - juttuarkisto ja sieltä Maijalan haastattelu.