Tutkimuskooste | Terveydenhuollon tietovaje | Video hoitokertomuksista

Tuki- ja liikuntaelinhoitojen nykytila

Terveydenhoito on keskittynyt hoitamaan potilasta lähinnä anatomisista lähtökohdista, jolloin ongelmaksi muodostuu kipua aiheuttava kohta. Käypähoito on luonnollisesti rakennettu samoista lähtökohdista, kuten niiden pohjalla olevat tieteelliset tutkimuksetkin. Anatominen lähtökohta on tarjonnut pohjan myös yhä laajentuville medikalisaatiohoidoille, mihin suuntaan lääketieteellistä koulutusta on taloudellisten panostusten myötä kehitetty.

Ihminen on kuitenkin anatomis-fysiologinen kokonaisuus, jossa eri toiminnalliset seikat muodostavat moninaisten ongelmien lähtökohdat. Kehon virheasennot esimerkiksi kiristävät kalvorakenteita vaikeuttaen aineenvaihduntaa. Kudokset turpoavat kudosnesteiden kertyessä niihin aiheuttaen kudospaineiden kasvua ja verenkierron heikkenemistä ja jopa veren hyytymistä. Tästä esimerkkinä laskimotukosten lisääntyminen istumatyöntekijöillä.

Fysiologisten lähtökohtien ja oman perinteemme merkitys on aliarvostettu. Esimerkiksi yliopistoissamme vain yhdessä on kolmasosa fysiatrian professuuri. Terveydenhoidon ammattilaisille ei kerrota riittävästi fysiologisten tekijöiden merkityksestä eikä fysiatriaan juuri panosteta. Tästä taustasta löytyy selitys yhä kasvaviin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä niistä johtuviin mieliala-, sydän-, verisuoni- ja moniin muihin sairauksiin.

Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja sairaudet ovat yleisiä. Maassamme on noin miljoona selkävaivaista ja puolimiljoonaa niskahartiavaivaista. Liki jokainen kansalainen kärsii niistä jossain elämänsä vaiheessa. Käsivaivoja potee puolimiljoonaa ja tietotekniikka lisää niitä. Lisäksi maassamme on n. 600.000 nivelvaivaista. Näiden ongelmaryhmien yhteiskunnalliset vaikutukset kasvavat jatkuvasti, kun istuminen työssä, liikenteessä ja vapaa-aikana on niin yleistä. TULE -vaivojen aiheuttamista liikerajoitteisuudesta seuraa myös masennusta ja liikkumattomuus, jotka molemmat lisäävät sydän- ja verenkiertosairauksien vaaraa.

Tieteellisesti tutkitussa EU–nimisuojatussa Kalevalaisessa jäsenkorjauskoulutuksessa painotetaan virheryhtien ja -asentojen merkitysen huomioimista ja sitä, että ihminen on fysiologinen kokonaisuus, jossa eri toiminnalliset seikat muodostavat moninaisten ongelmien lähtökohdat.

Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu kineettisten ketjujen ja kudosnestekierron tasapainottamiseen aina jalkapohjista kallonrajaan saakka mobilisaatiokäsittelyn avulla. Tällöin ei päädytä hoitamaan ainoastaan kipukohtaa, vaan hoidetaan myös ongelmien aiheuttaja, jolloin voidaan vaikuttaa mm. kudosneste- ja verenkierron sekä hermotoiminnan vapautumisen kautta kipuun sekä kehon eri osien toimintaan. Aineenvaihdunnan ja hermotuksen vapautuminen puristustilasta näkyy toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentumisena.

Kalevalainen jäsenkorjaus on kokonaisvaltaista hoitoa. Hoidossa käytetään pehmeitä mobilisoivia käsittelymenetelmiä hyödyntäen asiakkaan omia liikeratoja. Hoito on turvallista eikä kipukynnystä ylitetä. Tukirangan lihasten ja nivelten tasapainotuksen lisäksi asiakasta ohjataan mm. liikunnan, ravitsemuksen ja työrasituksen korjaamisessa.

Kalevalainen jäsenkorjaushoito kannattaa. Hoitajia on v. 2014 reilut 400 ja he antavat vuosittain lähes 200.000 hoitoa. Mainonta kulkee myönteisten kokemusten kautta, mitä vahvistaa tieteellisen tutkimuksen yhteydessä saadut yli 500 asiakaspalautetta ja heidän myönteinen kokemuksensa verrattuna koko TULE –hoitojen kenttään.

Muista jäsenkorjausmuodoista löytyy lähempänä manipulaatiota ja hierontaa olevia muotoja. Manipulaatioon tukeutuvassa jäsenkorjaushoidoissa käytetään nivelen alueeseen kohdistuvia voimallisempia käsittelyotteita, ns. niksautusta. Näitä ei käytetä nimisuojatussa Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa, jonka osaajat ovat käyneet läpi kolmevuotisen koulutuksen näyttökokeineen. Koulutuksen aikana heidän on tullut tehdä vähintään 300 dokumentoitua hoitoa sekä läpäistä valvottu käytännön näyttökoe.

Kuluttajien kuitenkin kannattaa perehtyä eri jäsenkorjaushoitoihin ja hoitajien taustoihin, koska alalle on tullut useita Kalevalaisen jäsenkorjauksen hyvällä maineella ja tuloksilla ratsastavia jäsenkorjauksen antajia.

Faktalaatikko:

  • Kalevalaisesta jäsenkorjaushoidosta löytyy tieteellistä näyttöä ja kansainvälisiä artikkeleita neljältä vuosikymmeneltä mestariparantaja Olavi Mäkelän hoitoja koskien
  • Hoitoa kouluttavassa ja ylläpitävässä Kansanlääkintäseura ry:n hallituksessa on yliopistotason lääketieteelinen edustus
  • Kansanlääkintäseura ry on lähes 30–vuotta tutkinut ja tallentanut perinnettä ja nimisuojannut Kalevalaisen jäsenkorjaus -nimen EU:n alueella potilasturvallisuuden takaamiseksi
  • Seuran kotisivuilta www.kansanlaakintaseura.fi löytyvät osaajat ja koulutukset
  • Kuka tahansa voi harjoittaa jäsenkorjaajan ammattia, mutta ei Kalevalaista jäsenkorjausta. Kalevalaisella jäsenkorjaajalla on takanaan 3-vuotinen käytäntöpainotteinen monimuotokoulutus ja vähintään 300 dokumentoitua hoitoa sekä näyttötutkinto ennen kuin hän saa luvan käyttää Kalevalainen jäsenkorjaaja –nimikettä. Hänen on osallistuttava säännöllisesti täydennyskoulutukseen.
  • Kansanlääkintäseura ry valvoo nimikkeen käyttöä ja sen käyttöoikeuden voi menettää.

Kirjoittaja on puheenjohtaja Päiviö Vertanen, Kansanlääkintäseura ry, p. 0400-589 654[ Takaisin etusivulle ]