Kansanlääkintäseura ry


Jäsenrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kansanlääkintäseura r.y.
Ketopaikankuja 8
69100 Kannus
paivio.vertanen@kotinet.com
http://www.kansanlaakintaseura.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Päiviö Vertanen
Ketopaikankuja 8
69100 Kannus
puh. 0400-589654
paivio.vertanen@kotinet.com

3. Rekisterin nimi
Kansanlääkintäseura r.y:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on yhdistyslain mukainen jäsenrekisteri. Lisäksi sitä käytetään osoitelähteenä yhdistyksen tiedotuksessa ja jäsenkirjeiden postituksessa, jäsenmaksujen seurantaan sekä tilastointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Pakolliset perustiedot ovat täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Rekisteriin tallennetaan myös yhdistyksen toiminnassa tarpeellisia yhteystietoja, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jotka ovat vapaaehtoisia. Lisäksi rekisterissä on yhdistyksen toimintaan liittyviä seurantatietoja, kuten jäsenmaksun maksaminen ja jäsenyyden alkamisajankohta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön itse ilmoittamat tiedot jäseneksi liittyessään, hänen myöhemmin ilmoittamansa muutokset sekä yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot maksetuista jäsenmaksuista.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Jäsenrekisteristä väliaikaista käyttöä varten otettavia paperitulosteita säilytetään vain niitä tarvitsevien yhdistyksen toimihenkilöiden saatavilla. Tällaisiin tulosteisiin otetaan mukaan vain välttämättömät tiedot ja ne hävitetään asianmukaisesti käyttötarpeen mentyä.
b. ATK:lle tallennetut tiedot
Pääsy jäsenrekisterissä oleviin tietoihin on rajattu rekisteritietojen ylläpitäjälle teknisin keinoin.
[ Takaisin etusivulle ]