Kalevalaisen jäsenkorjauskoulutuksen eettiset ohjeet


Eettisten ohjeiden tarkoituksena on ohjata Kansanlääkintäseura ry:n kouluttajien ammattieettistä pohdintaa ja tukea eettistä päätöksentekoa päivittäisessä työssä. Ohjeet ilmaisevat kouluttajille, muille terveydenhuollossa ja erilaisten vaihtoehtohoitojen parissa työskenteleville sekä väestölle kouluttajien työn keskeiset periaatteet. Eettiset ohjeet auttavat ylläpitämään luottamusta Kalevalaisen jäsenkorjauskoulutukseen.

I
Kouluttaja kunnioittaa suomalaisen kansanparannuksen perintöä, oppi-isiä, ja -äitejä ja vie tietoa kansanparannuksesta eteenpäin mahdollisimman puhtaana vaikutteista.

II
Kouluttaja toimii sopimuskouluttajana yhteistyössä Kansanlääkintäseura ry:n kanssa seuran periaatteita noudattaen.

III
Kouluttaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden hoitomuotojen kanssa. Hän arvostaa muiden hoitoalan ammattilaisten ammattitaitoa, eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitokäytännöistä.

IV
Kouluttaja kunnioittaa koulutettavaa yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisena koulutettavien kanssa.

V
Kouluttaja opettaa ja opastaa jokaista koulutettavaa parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Koulutukseen ei saa vaikuttaa rotu, varallisuus, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai mikään muu vastaava tekijä.

VI
Kouluttajan ja koulutettavan suhde on aina luottamuksellinen. Kouluttaja ei saa käyttää hyväkseen koulutettavaa taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin.

VII
Kouluttajaa sitoo Kansanlääkintäseura ry:n toimintaperiaatteet ja tavoitteet edistää Kalevalaisen jäsenkorjauksen saatavuutta terveydenhuollon kentässä toimien kaikissa kysymyksissä yhteistyössä Kansanlääkintäseura ry:n kanssa.

VIII
Kouluttaja suorittaa tehtävänsä lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä hänen työssään ovat nöyrä itseään korostamaton ja omat vajavaisuutensa tunnustama asenne.

IX
Kouluttaja tukee koulutettavan omia pyrkimyksiä tiedollisessa ja taidollisessa osaamisessa. Ohjaaminen terveisiin elämäntapoihin ja asiakkaiden huomioimiseen ovat keskeisessä osassa koulutustyötä.

X
Kouluttaja opettaa ja opastaa koulutettavaa suorittamaan hoidon aina kokonaisvaltaisesti etsimällä ongelman syytä eli alkulähdettä, eikä hoitamaan pelkästään oiretta. Hänen tulee korostaa koulutettavalle, jotta hän tunnistaa oma ammatillisen pätevyytensä ja puutteiden tuomat rajoitukset, ja opastaa koulutettavaa, milloin hänen tulee ohjata avuntarvitsija muiden ammattilaisten hoitoon.

XI
Kouluttaja hyväksyy, ettei hän ole koskaan täysin oppinut ja valmis. Vaikka hän on alansa ammattilainen, on hän nöyrä ja jatkuvan oppimisen tiellä kulkija ja itsensä kehittäjä. Hän osallistuu säännöllisesti vuosittain ammattitaitoansa kehittävään koulutukseen.

XII
Kouluttaja käyttäytyy vastuullisesti ja esimerkillisesti sekä hoitotyössä että julkisuudessa.


[ Takaisin etusivulle ]