Koulutus - Seurantakoulutus

Seurantakoulutuksessa keskitytään vahvistamaan kisällien tietämystä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta ainutlaatuisena, tieteellisesti tutkittuna, tuki- ja liikuntaelinten virheasentojen ja niistä johtuvien ongelmien hoitona. Koulutuksessa lisätään tietämystä aineenvaihdunnan ja hermotoiminnan vaikutuksista ja siitä, kuinka hermoheijasteiden kautta voidaan lukea ongelmien aiheuttaja(t). Seurantakoulutuksessa kisälleille järjestetään mallipotilaita, joiden avulla varmistetaan kisällien riittävä osaaminen ennen näyttökoetta, ja ennen kuin myönnetään Kalevalainen jäsenkorjaaja -nimikkeen käyttöoikeus.

Seurantakurssit sisältävät Kalevalaisen jäsenkorjaukseen liittyvän tietämyksen lisäksi luentoja ravinnosta, liikunnasta, rentousmenetelmistä, elimistön puhdistamisesta, yrttilääkinnästä, ja muista täydentävistä hoidoista.

Kurssilaiset hoitavat myös toisiaan joka kurssilla. Näin he saavat tuntumaa toisten työskentelytapoihin, kokevat hoidon omalla kehollaan ja kehittyvät hoitoon liittyvän omakohtaisen kokemuksen kautta edelleen. Yksi tärkeä asia on kurssilaisten henkisen kasvun huomioiminen. Kurssilla kiinnitetään huomio hoitajan ongelmiin ja jaksamiseen, jotka voivat heijastua hoitotyössä potilaaseen jopa vahingollisesti. Kurssilaiset joutuvat pohtimaan syvällisesti potilassuhdetta, auttamista ilman ehtoja, omien tunteiden hallintaa, vuorovaikutuksen merkitystä, jne. Näin pyritään vahvistamaan jokaisen hoitaja heikkouksia, jotta he osaisivat auttaa potilaitaan tai ohjata heitä eteenpäin erilaisissa elämäntilanteissa. Yliopistolliset menetelmät ovat olleet tässäkin suurena apuna.

Kansanlääkintäseura ry pitää ja julkaisee rekisteriä kotisivuillaan kaikista hoitajista, joilla on oikeus käyttää EU -nimisuojattua Kalevalainen jäsenkorjaaja -nimikettä.[ Takaisin etusivulle ]