Koulutus - Näyttökoe

Mestari-nimikkeen käyttöoikeutta on mahdollisuus hakea koulutusvaiheiden jälkeen, 3 vuoden kuluttua, ilmoittautumalla näyttöjaksolle. Hakeutumista edeltäneeltä ajalta edellytetään potilasseurantaa (väh. 1000 potilasta). Näyttökokeeseen otetaan kerrallaan 10-20 oppilasta. Osaaminen selvitetään esimerkkipotilaiden, potilaskortiston sekä yliopistollisten tutkimusmenetelmien avulla.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen seura ylläpitää ja julkaisee Kalevalaisen jäsenkorjauksen osaajarekisteriä.

Koulutuksen järjestelyistä vastaavat mestari -nimikkeen käyttöoikeuden saaneet henkilöt.

Koulutusta järjestetään niiden tahojen/henkilöiden kanssa, jotka ovat valmiita avoimeen rakentavaan yhteistyöhön kalevalaisen jäsenkorjauksen edistämiseksi.[ Takaisin etusivulle ]