Koulutus - Jatkokoulutus

Jatkokoulutuksessa (kisällivaihe) opetetaan kuinka kehossa tapahtuvat muutokset johtavat ongelman aiheuttajan syntypaikalle ja kuinka ongelma-alueita hoidetaan kalevalaisen jäsenkorjauksen avulla. Jatkokoulutuksessa opitaan avaamaan aineenvaihduntaa ja ymmärtämmän sen merkitys solutasolle. Jatkokoulutusvaiheessa otetaan kursseille muutamia koulutusaiheeseen soveltuvia mallipotilaita.

JATKOKURSSI I Syvennytään tasapainotekijöihin vaikuttavien virheasentojen tunnistamiseen ja aistimiseen alaraajojen ja lantion alueelta. Selvitetään millaisia oireita ne aiheuttavat ja kuinka ne hoidetaan. Parannetaan oman työn ergonomiaa, joka sisältää keskittymisen, rentouden ja hengityksen opettelua työskenneltäessä. Opetellaan hoitamiseen liittyvää oikeaa voimankäyttöä, sillä hoito ei vaadi voimaa, vaan taitoa. Poistamme mahdollisia virheellisiä tekniikoita, opettelemme erityisotteita, kuten polvien käsittelyä asiakkaan istuessa ja lonkan virheasentojen hoitamista reiden etupuolen lihaksia käsittelemällä. Keskitymme asioiden oivaltamisen merkitykseen.

JATKOKURSSI II Perehdytetään asiakkaan kohtaamiseen ja tasapainotekijöiden visuaaliseen havainnoimiseen hoidon alussa. Tutkimme tarkemmin selkärangan ja hermoston rakennetta, perehdymme mm. kroonisten selkäkipujen syntysyihin, muutoksiin, joita ne aiheuttavat ihmisen kehossa, sekä näiden muutosten korjaamiseen ja tasapainottamiseen. Pyrimme parantamaan käsiemme aistimuksia, jolloin pystymme havannoimaan ja paikallistamaan nikamien ja nivelten virheasennot ja kudoskireydet entistä paremmin. Perehdymme oman työergonomiaan sekä keskittymisen ja rauhallisuuden merkitykseen hoitotyössä. 

JATKOKURSSI III Keskitytään niska- hartiaseudun, olkapäiden ja käsien alueiden kiputiloihin ja niiden hoitamiseen. Opettelemme avaamaan ja hoitamaan näiden alueiden aineenvaihduntaa eri tekniikoilla ja poistamaan mahdollisen epätasapainon näiltä alueilta. Keskitymme myöskin liikerajoitteisen kipuolkapään, jäätyneen olkapään, tenniskyynärpään ja rannekipujen hoitamiseen. Kaularangan alue käsitellään erittäin huolellisesti opetellen nikamalukkojen ja -kiertymien avaamista hyvin pehmeällä, kivuttomalla ja turvallisella tekniikalla. Pohdimme huimauksen eri syitä, olkapään sairauksia ja vammoja sekä niiden hoitamista kalevalaisella jäsenkorjauksella.

JATKOKURSSI IV Kertaamme kursseilla opittua; jalkojen, lantionalueen, selän, hartiaseudun, käsien sekä pään ja leukanivelten käsittelyä. Lisäksi keskitymme päänsäryn, migreenin, iskiaksen ja iskiastyyppisten ongelmien hoitoon kalevalaisella jäsenkorjauksella. Korostamme liikunnan ja oikeaoppisen venyttelyn merkitystä terveyteen. Opettelemme pehmytosavammojen ensiapua ja pohdimme lisäksi ihmisen persoonallisuuden, ajatusten ja tunteiden vaikutusta sairauden syntyyn.[ Takaisin etusivulle ]