Seuraa meitä Facebookissa

Näyttökoe

NÄYTTÖKOE

Hyväksytyn suorituksen jälkeen seura ylläpitää ja julkaisee Kalevalaisen jäsenkorjauksen osaajarekisteriä.

Koulutuksen järjestelyistä vastaavat mestari -nimikkeen käyttöoikeuden saaneet henkilöt.

Koulutusta järjestetään niiden tahojen/henkilöiden kanssa, jotka ovat valmiita avoimeen rakentavaan yhteistyöhön kalevalaisen jäsenkorjauksen edistämiseksi.

MESTARINIMIKE

Mestari-nimikkeen käyttöoikeutta on mahdollisuus hakea koulutusvaiheiden jälkeen, 3 vuoden kuluttua, ilmoittautumalla näyttöjaksolle. Hakeutumista edeltäneeltä ajalta edellytetään potilasseurantaa (väh. 1000 potilasta). Näyttökokeeseen otetaan kerrallaan 10-20 oppilasta. Osaaminen selvitetään esimerkkipotilaiden, potilaskortiston sekä yliopistollisten tutkimusmenetelmien avulla.

Mestarit ja hallituksen edustajat voivat myös esittää täydennyskoulutuksissa, hoitotyössä ja tiedon jakamisessa aktiivisesti toimineet kalevalaiset jäsenkorjaajat vuoden kestävään koejaksovaiheeseen, jonka mahdollistaa erillisen arvioinnin jälkeen mestarinimikkeen saannin.