Seuraa meitä Facebookissa

Koulutus

Koulutus

Koulutus on seuran yksi päätoimintasektori. Sen avulla pyritään siirtämään osaamista kalevalaisen jäsenkorjauksen merkityksestä tuki- ja liikuntaelinperäisten sairauksia hoidossa.
Kansanlääkintäseura ry. pitää ja julkaisee rekisteriä kaikista koulutuksen hyväksytysti suorittaneista kalevalaisista jäsenkorjaajista.

Ennen nimen käyttöoikeutta varmistetaan riittävä osaaminen näyttökokein. Osaajien toimintaa valvotaan täydennyskoulutuksin, joita tulee nimen käyttöoikeuden ylläpitämiseksi käydä vähintään joka toinen vuosi.

Koulutuksen kehitys

  • 1986 - 1997 koulutus tapahtui perehdyttämiskoulutuksena satunnaisina viikonloppuina
  • 1998 otettiin käyttöön "Kalevalainen jäsenkorjaus- nimike ja laadittiin neliportainen oppipoika - kisälli - kalevalainen jäsenkorjaaja - parantaja tutkinnot
  • 2001 valmistuivat ensimmäiset kalevalaiset jäsenkorjaajat, jolloin seura alkoi ylläpitämään avaamillaan kotisivuilla osaajarekisteriä
  • 2004 annettiin ensimmäiset parantajanimikkeet, jotka vuonna 2007 muutettiin mestari -nimikkeeksi
  • 2005 saatiin suojaus Kalevalainen jäsenkorjaus tavaramerkille EU:n Harmonisointivirastolta, jota nimikettä saavat käyttää vain koulutuksen läpikäyneet ja näyttökokeen hyväksytysti suorittaneet sekä seuran ohjeita noudattavat henkilöt. Käyttöoikeuden voi varmistaa julkisesta osaajarekisteristä.
  • 2007 otettiin käyttöön uusi nimikkeistö; oppipoika - kisälli - jäsenkorjaaja - mestari ja näiden alla käytetään Kalevalainen jäsenkorjaus.
  • 2011 otettiin käyttöön uudet monimuotokoulutuksen opetusjaksot.

Koulutuksen järjestäjänä toimii yksinomaan Kansanlääkintäseura ry. Koulutusta järjestetään seuran jäsenille.

Lähikoulutusjaksojen hinta on 190 euroa.
Seurantakoulutusjaksojen hinta 210 euroa. Näyttökoemaksu on 160 euroa.

Jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa, joka maksetaan suoraan seuran tillille 15.2. mennessä. Aloittaessaan opiskelun oppilas maksaa sen osallistuessaan ensimmäiselle koulutusjaksolle.

Jäsenmaksun (50 euroa) maksaminen seuran tilille:
Saaja: Kansanlääkintäseura ry
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero: FI66 5124 0440 0206 59

Merkitse tiedonantoja kohtaan:

  • Nimesi
  • Osoitteesi
  • Sähköpostiosoitteesi

Koulutukset on jaettu neljään jaksoon. Klikkaa hiirellä koulutusohjelmaa, josta haluat lisätietoja:

4 osainen peruskoulutus (oppipoika; 4 viikonloppua 1-2 vuoden sisällä)
4 osainen jatkokoulutus (kisälli; 4 viikonloppua 1-2 vuoden sisällä)
5 osainen seurantakoulutus (kalevalainen jäsenkorjaaja; 1-2 vuoden sisällä)
Näyttökoe (Kalevalainen mestari -nimike)