Eettisten ohjeiden tarkoituksena on ohjata Kalevalaisen jäsenkorjaajan ammattieettistä pohdintaa ja tukea eettistä päätöksentekoa päivittäisessä työssä. Ohjeet ilmaisevat Kalevalaiselle jäsenkorjaajalle, muille terveydenhuollossa ja erilaisten vaihtoehtohoitojen parissa työskenteleville sekä väestölle Kalevalaisen jäsenkorjaajan työn keskeiset periaatteet. Eettiset ohjeet auttavat ylläpitämään luottamusta Kalevalaisen jäsenkorjaajan työhön sekä edistämään ammatillista toimintaa.

 1. Kalevalainen jäsenkorjaaja kunnioittaa suomalaisen kansanparannuksen perintöä, oppi-isiä, ja -äitejä ja vie tietoa Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta eteenpäin mahdollisimman puhtaana vaikutteista.

 2. Kalevalainen jäsenkorjaaja toimii yhteistyössä Kansanlääkintäseura ry:n kanssa seuran periaatteita noudattaen tietoisena siitä, että nimen käyttöoikeuden voi menettää.

 3. Kalevalainen jäsenkorjaaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden hoitomuotojen kanssa. Hän arvostaa muiden hoitoalan ammattilaisten ammattitaitoa, eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitokäytännöistä.

 4. Kalevalainen jäsenkorjaaja kunnioittaa asiakastaan yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisena muiden kanssa.

 5. Kalevalainen jäsenkorjaaja hoitaa jokaista asiakastaan parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Asiakkaan hoitoon pääsyyn ei vaikuta rotu, varallisuus, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai mikään muu vastaava tekijä.

 6. Kalevalainen jäsenkorjaajan ja asiakkaan suhde on aina luottamuksellinen. Hän ei saa käyttää hyväkseen asiakastaan taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin.

 7. Kalevalaista jäsenkorjaajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Hän ei missään tilanteessa kerro nimeä mainiten hoidossa olleen henkilöstön tilasta tai sairaudesta muille ellei asianomainen kirjallisesti ole antanut siihen suostumusta.

 8. Kalevalainen jäsenkorjaaja hoitaa asiakastaan lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä hänen hoitotyössään ovat ajan ja tilan antaminen asiakkaalle sekä kyky kuunnella häntä.

 9. Kalevalainen jäsenkorjaaja tukee asiakkaan omia pyrkimyksiä terveydentilansa parantamiseen. Ohjaaminen terveisiin elämäntapoihin on keskeinen osa hoitotyötä.

 10. Kalevalainen jäsenkorjaaja hoitaa asiakastaan aina kokonaisvaltaisesti etsimällä ongelman syytä eli alkulähdettä, eikä hoida pelkästään oiretta. Hänen tulee tunnistaa oma ammatillinen pätevyytensä ja sen rajoitukset, ja ohjata tarvittaessa avuntarvitsija muiden ammattilaisten hoitoon.

 11. Kalevalainen jäsenkorjaaja ei ole koskaan täysin oppinut ja valmis. Vaikka hän on alansa ammattilainen, on hän nöyrä ja jatkuvan oppimisen tiellä kulkija ja itsensä kehittäjä. Hän osallistuu vähintään joka toinen vuosi Kansanlääkintäseura ry:n ammattitaitoa kehittävään koulutukseen.

 12. Kalevalainen jäsenkorjaaja käyttäytyy vastuullisesti ja esimerkillisesti sekä hoitotyössä että julkisuudessa.